Wykaz osób chętnych do pomocy w zakresie komunikacji z uchodźcami z Ukrainy

Dane kontaktowe:

Obowiązek informacyjny RODO dotyczący przetwarzania danych osobowych osób mogących pełnić rolę „tłumacza” dla dzieci i młodzieży, obywateli państw pozostających w konflikcie zbrojnym, a szukających schronienia na terytorium Polski. Link do załącznika